Technologie informacyjne

Przedmiot Technologie informacyjne dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarządzania UTP, semestr I studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcje na laboratoria

Pierwsze zajęcia:

tekst__1.doc

laboratorium_1.pdf

 

Do pobrania na kolejne zajęcia pliki:

 

1. instrukcje-wprowadzenie_do_worda.pdf

2. 

3. cw-1-3-wzor.pdf

4. cw-1-3-praca.doc...

5. cw-1-3-jednostka.docx

Excel

1. cwiczenia_1-podstawowe_operacje.xls

2. cwiczenia_2-podstawowe_kalkulacje.xls

3. cwiczenia_lista_plac.xls

4. cwiczenia_4-zaawansowane_kalkulacje.xls

5. samochody.xlsoperacje_tekstowe.xlsx

6. funkcje_logiczne.xlsx

7. cwiczenia_3-wykresy.xls

8. instrukcje_6-kredyty_i_funkcje_finansowe.doc

9. bazamaszyn_1.xls

 

 

Zaliczenie  - zadania

kolokwium_popr.xlsx

 

Wyniki zaliczeń