Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem www.best4u.pl oraz wszystkich subdomen akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu www.best4u.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:
nigdy nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu www.best4u.pl.

Zawsze masz prawo do zmiany Swoich danych lub usunięcia z mojej bazy.

 Jeśli nie zgadzasz się z moją Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu www.best4u.pl, nie rejestruj się w moim systemie i nie udostępniaj mi żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

 

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu www.best4u.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W szczególnych przypadkach, możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskałem dzięki działalności związanej z serwisem www.best4u.pl. Pod tym określeniem rozumiem informacje typu: nowości, promocje, oferty specjalne, nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze itp.) oraz informacje komercyjne, które są filtrowane tak, abyś nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla Ciebie potencjalnie interesująca. Ograniczam ich objętość i wysyłam je sporadycznie.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach www.best4u.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Treści i opinie zawarte w ebookach prezentowanych na stronach www.best4u.pl oraz innych do których zamieszczono odnośniki nie są zawsze zgodne z moimi opiniami i poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.

Marek Sikora