Moje publikacje

 

Wykaz publikacji własnych

dr inż. Marek Sikora

Publikacje przed doktoratem

  1. Sikora M., Kierunki rozwoju zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach mleczarskich (na przykładzie OSM Sierpc). [W:] Kierunki rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej – stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, Gorzów Wlkp. 2002, s. 139-143
  2. Sikora M., Dzieża G.: Localization and logistic circumstances as a factor of development of strategy of selected diary co‑operatives. [In:] Financial and Logistics Management in context of the accession of the Czech Republic to the European Union. Čeladná, 2003, Czech Republic

Publikacje po doktoracie

  1. Drelichowski L., Sikora M.: Rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka jako jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej. Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwaPrace Naukowe AE Wrocław 2006. Nr 1118. T. 1., s. 187-193.
  2. Sikora M.: Potrzeby informacyjne logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 8, s. 123-129, Bydgoszcz 2007
  3. Sikora M., Dzieża G.: The logistics of supplies and the quality of the raw material for agribusiness enterprise. Financial and Logistics Management 2007 Focused on Managerial Risk, Malenovice 2007,  s. 558-562
  4. Bojar W., Sikora M.: Strategia wzrostu MŚP w zarządzaniu usługami gastronomiczno-cateringowymi. Studia i Prace Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 7 s. 645-656, Szczecin 2008
  5. Sikora M, Bojar W.: Logistic Management and Innovations as a Factor of Competitive Advantage in Catering – Case Study. Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, nr 20, s. 104-111  Bydgoszcz 2009
  6.  
  7. Sikora M., Dzieża G., Wojciechowska A., Accessing Public Information and Serving Clients in e-Economy. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 61, s. 102-112,  Bydgoszcz 2013
  8.